Zakres Podstawowy

W podstawowym zakresie świadczonych przez nas usług znajdują się przede wszystkim:

  •  prowadzenie ksiąg handlowych (w tym opracowanie planu kont i polityki rachunkowości)
  •  prowadzenie książki przychodów i rozchodów
  •  prowadzenie ewidencji ryczałtowej, karty podatkowej
  •  prowadzenie dokumentacji kadrowej oraz rozliczanie płac, BHP
  •  sporządzanie deklaracji ZUS
  •  sporządzanie sprawozdań GUS
  •  sporządzanie sprawozdań NBP
  •  sporządzanie sprawozdań Pfron
  •  sporządzanie sprawozdań KOWR